VITALity

VITALity-oppimateriaalit positiivisessa terveydessä kansalaiskasvatukseen

VITALity-oppimateriaalit positiivisessa terveydessä kansalaiskasvatukseen perustuvat kuuteen (6) positiiviseen terveysperiaatteeseen. Ne soveltuvat käytettäväksi kaikkien ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kanssa perus- ja jatkokoulutuksessa. Lyhyiden istuntojen ohjelmissa käytetään interaktiivisia videoita, vierailevia puhujia, PDF & DOC-tiedostoja opiskelijoiden optimaalisen sitoutumisen saavuttamiseksi.

Projektissa tuotettu PDF-kirjanen esittelee siihen liittyvien digitaalisten resurssien sisällön ja saatavuuden. Download booklet – pdf file (suomi)

Tarjolla on laaja valikoima työpajoja.  Opettaja voi valita työpajan, joka sopii esimerkiksi opiskelijaryhmälle tai ajankohtaiselle tilanteelle tai teemalle. Oppitunti antaa opettajalle työkaluja kannustaa opiskelijoita ajattelemaan kriittisesti kutakin aihetta ja lisäämään tietoisuuttaan aiheesta.

AHDISTUNEISUUS

RUOKAKAUPPAMAAILMA

RESILIENSSIN VAHVISTAMINEN: EMPATIA

MASENNUS

AJATTELUN VOIMA

MIELENTERVEYS JA PSYYKKISET SAIRAUDET, ERILAISUUS JA INKLUUSIO

DJEMBE

IRTI AJATUKSISTA, OMAAN KEHOON

NUKKUMINEN

How to sleep

STRESSIN HALLINTA

HUUMEET KAUPUNGISSA

NUORET, ALKOHOLI JA LIIKENNE

PELON HALLINTA

TUNNE-ELÄMÄN TASAPAINO JA MIELENTERVEYS

”GENDER BLENDER”

ITSEHOITO KAIKILLA ELÄMÄNALUEILLA

OPISKELIJAT OPPIVAT SANOMAAN ”LOPETA” TAI ”EI”

VAPAA-AIKA

DIGITAALINEN TASAPAINO

AKTIIVISEEN KANSALAISUUTEEN LIITTYVÄT TAIDOT JA DEMOKRATIAN YMMÄRTÄMINEN

HYVÄ KESKUSTELU

TÄLLÄINEN MINÄ OLEN

LISÄÄ LIIKUNTAA ARKEEN JA PÄIVITTÄISTEN REITTIEN DOKUMENTOINTI HAUSKALLA TAVALLA

KAIKENIKÄISTEN TALOUSNEUVONTA

KULTTUURINEN MONIMUOTOISUUS EUROOPAN TASOLLA

ITSELUOTTAMUS

TERVEYS, RAVINTO JA LIIKUNTA

STRESSINHALLINTA

MOTIVAATIO JA KESKITTYMINEN

TERVEELLISET RUOKATOTTUMUKSET

HYVINVOINTI – OPISKELU- JA TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN. ARVIOI, SUUNNITTELE JA RYHDY TOIMEEN!

IKIGAI – JAPANILAINEN PITKÄN JA TERVEEN ELÄMÄN SALAISUUS

KEHON TOIMINNOT

 • Terve olo
 • Hyvä olo
 • Ei fyysisiä oireita ja/tai kipua
 • Riittävä uni
 • Syöminen
 • Seksuaalisuus
 • Fyysinen kunto
 • Liikunta

KEHON TOIMINNOT

 • Terve olo
 • Hyvä olo
 • Ei fyysisiä oireita ja/tai kipua
 • Riittävä uni
 • Syöminen
 • Seksuaalisuus
 • Fyysinen kunto
 • Liikunta

MERKITYS

 • Merkityksellinen elämä
 • Elämänhalu
 • Ihanteiden tavoittelu
 • Itsevarma olo
 • Elämän hyväksyminen
 • Kiitollisuus
 • Elinikäisen oppimisen

ELÄMÄNLAATU

 • Nautinto
 • Iloisuus
 • Hyvä olo
 • Tasapainoinen olo
 • Tuntea olonsa turvalliseksi
 • Läheisyys
 • Asumisolosuhteet
 • Rahojen riittävyys
 •  

OSALLISTUMINEN

 • Sosiaaliset kontaktit
 • Otetaan vakavasti
 • Tehdä yhdessä hauskoja asioita
 • Muiden tuen saaminen
 • Osallisuus
 • Merkittävien asioiden tekeminen
 • Kiinnostus yhteiskunnasta

PÄIVITTÄINEN TOIMINTA

 • Itsestäsi huolehtiminen
 • Tietää omat rajat
 • Terveyden edistäminen
 • Ajanhallinta
 • Rahanhallinta
 • Työkyky
 • Kyky pyytää apua