VITALity

Osaamiskehys

VITALity-osaamiskehys on kehitetty kirjallisuudesta ja projektissa aikana tehdystä kyselystä saadun tiedon perusteella. Projektissa kyselyyn osallistui yli kymmenen terveysalan ammattilaista viidestä (5) ammatillisen koulutuksen kannalta merkityksellisestä maasta. Tutkimusraportti antaa esimerkkejä innovatiivisista positiivisista terveysaloitteista kansalaiskasvatuksessa ja yhteisön toiminnassa. Tutkimusraportin tulokset ovat nähtävissä täällä.

Osaamiskehyksessä yksilöidään elinvoima-alan keskeiset taidot ja tiedot sekä kuvataan ne oppimistuloksiksi. Oppimistulokset ovat saavutettu neljällä tasolla.  VITALity-kehyssuunnittelu tarjoaa lähtökohdan ja perustan ammatillisen koulutuksen oppimateriaalien kehittämiselle positiivisessa näkökulmassa.