phone-bottle-02
phone-bottle-03
phone-bottle-04
Elinvoima-hanke

Miten VITALity-hankkeen merkitys

VITALity-hankkeen partnerit ovat tietoisia siitä, että muutoksia on tapahduttava ammatillisessa koulutuksessa, jossa tutkinnot ovat edelleen hyvin perinteisesti jäsenneltyjä monissa maissa.

Niissä ei oteta huomioon eri alueiden, kuten sosiaali- ja terveysalan, liikunnan ja kauneusalan (joita tässä hankkeessa kutsutaan Elinvoima-sektoriksi) yhteneväisyyksiä ja potentiaalia.

Hankkeen avulla on mahdollisuus tarjota ammatillisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille kursseja positiivisen terveyden tietoisuuden lisäämiseksi.

Elinvoima-hanke

Mitä VITALity-projekti pyrkii tekemään

VITALity-hankkeen päätavoitteena on kehittää joustavia oppimateriaaleja, jotta nykyinen ja tuleva henkilöstö voidaan valmentaa positiiviseen lähestymistapaan terveellisen ikääntymisen näkökulmasta, olemaan muutoksen alullepanijoita ja tekemään työstä houkuttelevampaa nuorille.

Terveydenhoitohenkilöstöllä tulee olla taitoja ennaltaehkäistä sairauksia, edesauttaa hyvinvointia, ottaa uutta tekniikkaa osaksi hoitoa sekä taito kannustaa ja antaa ihmisille mahdollisuus hallita itsehoitoa entistä enemmän.

Viiden kumppanimaan selvitysten avulla kehitetään oppimateriaalia tietoon ja osaamiseen perustuen, jota positiivinen lähestymistapa vaatii ammatillisen koulutuksen nuorille ja jatkokoulutukseen osallistuvalle henkilöstölle. Selvityksessä ja kehitettävissä oppimateriaaleissa korostetaan parhaita käytäntöjä positiivisen terveyden lähestymistavoista.  

europe-map
dot1
dot2
dot3
dot4
dot5