VITALity

Cross-Overs in the VITALity Sector

Cross-overs in de VITALity-sector belichten innovatieve manieren waarop Positieve Gezondheid kan worden bevorderd in gemeenschappen, organisaties en op de werkplek. Cross-overs worden gedefinieerd en voorbeelden uit vijf Europese landen worden gegeven.