VITALity

Cadrul de competențe vitality

Cadrul de competențe vitality a fost elaborat pe baza datelor privind competențele la locul de muncă rezultate din  cercetarea literaturii și cercetarea de teren de la mai mult de 10 practicieni din domeniul sănătății, din cinci țări relevante pentru EFP. Raportul de cercetare, care oferă exemple de inițiative inovatoare în domeniul sănătății pozitive în educația civică și acțiunea comunitară, poate fi vizualizat aici.

Cadrul de competențe identifică competențele și cunoștințele-cheie pentru profesioniștii care lucrează în sectorul vitalității și le descrie ca fiind rezultate ale învățării obținute in patru niveluri. Astfel, proiectul-cadru oferă un punct de plecare și o bază pentru dezvoltarea materialelor de învățare VET în domeniul sănătății pozitive.